Kurumsal

Çevremizi korumak ve sürekliliği sağlamak için tüm çevre yasa ve yönetmeliklere uymak, çevre etkilerini kontrol altında tutup, bu etkileri azaltarak, çevresel performansımızı iyileştirmek için çaba göstermek ve bu bilinci tüm şirketimize yayarak, gelecek kuşaklara yaşanabilir temiz bir çevre bırakmaktır.

Meçikoğulları Ot. San. Ltd. Şti. olarak politikamızı hayata geçirmek için yaptığımız faaliyetler:

·      Çevre ile ilgili tüm yasalar ile müşteri gerekliliklerini sağlayarak sürekli gelişim ve iyileştirme yapmak.

·      Teknik ve ekonomik imkanlar çerçevesinde, çevreye en az zarar veren teknolojiler kullanıp, zararlı madde kullanımını azaltarak, doğal kaynakların korunmasını sağlamak.

·      Süreç planlamasında çevresel etkileri göz önünde bulundurmak.

·      Çevresel performansımızı sürekli iyileştirmek için çevre yönetim sistemimizi geliştirmek.

·      Çevreye olan sorumluluklarımız konusunda tüm çalışanlarımızı, tedarikçilerimizi ve çevre halkını bilinçlendirmek.

·      Taşıma, stoklama, işletme ve bakım faaliyetleri sonucu oluşabilecek atıkları azaltarak geri dönüşüm ve yeniden değerlendirme alternatiflerini değerlendirmek.

İş sağlığı ve güvenliği kuralları çerçevesinde oluşabilecek acil durum risklerini azaltarak, sağlık, güvenlik ve çevre bütünlüğü oluşturmaktır.