Kurumsal

Müşteri memnuniyeti 1 numaralı işimiz olup, müşterilerimizle uzun süreli ilişkiler kurmayı hedefleriz. Bu hedefi gerçekleştirmek için; yasal mevzuata dayalı ve ekonomik şartları göz önünde bulundurarak, çalışanlarımızı ve tüm paydaşlarımızı sürece dahil edip, tarafımıza ulaşan şikayetlerin her biri için zamanında çözüm üretip, müşteri memnuniyetine ve ürün/hizmet kalitemizin sürekli gelişimine katkı sağlamayı, aşağıdaki prensipler ışığında taahhüt ederiz :

İş ortaklarımız ve çalışanlarımızla birlikte, müşteri şikayet ve beklentilerinin en etkin ve en verimli şekilde istenilen zamanda karşılanılmasına odaklanılması,

Müşteri şartları, Ulusal mevzuat, Ulusal ve uluslar arası standartlara uygun olarak, saygınlık, dürüstlük, güvenirlilik ve devamlılık ilkeleri esas alınarak, Üretici – Bayi - Müşteri üçgeninde kalite hedeflerinden sapmadan sürdürülmesi,

ISO 9001, ISO 10002 Kalite Yönetim Sistemi standardına, bu standarda uygun olarak hazırlanmış Kalite Yönetim Sistemine ve bu sisteme ait dokümantasyona göre yürütülmesi, her süreçte katma değer yaratılması, sistemin sürekli uygunluğunun gözden geçirilmesi ve değer katmayan faaliyetlerin belirlenmesi,

·      Ürün ve hizmetlerimizin, kurumun Kalite Politika ve Hedeflerini ilke edinmiş, Kalite Sisteminin prosedür, talimat ve diğer dokümantasyonunu öğrenmiş ve özümsemiş, konusunda eğitimli ve uzman personel ile doğru ve güvenilir olarak müşterinin hizmetine sunulması,

·       

·      Kalite düzeyinin; teknolojik ve bilimsel gelişmelerin izlenmesi, değerlendirilmesi ve uygulamaya konulması sureti ile iyileştirilmesi ve kalitede sürekliliğin sağlanması,

·       

·      İşini severek yapan, yardımlaşan, sürekli gelişen ve ekip çalışmasında başarılı, ülke, kurum, müşteri ve çevre çıkarlarını düşünen, kaliteli iş üreten, proaktif düşünüp hata oluşmadan önleyici tedbirler alarak yaptığı işlerde etkinliği hedef alan eğitimli ve nitelikli personel çalıştırılması,

·      Müşterilerle işbirliği yapılması, yaşam standartlarını yükseltmeye ve hayatlarını en uygun maliyetlerle kolaylaştırmaya odaklı satış sistemimizin satış sonrası faaliyetlerle de daha güçlü yapıya kavuşması ve müşteri memnuniyetinin koşulsuz sağlanması,

Müşteri memnuniyeti politikamızın temellerini oluşturur.